Kontakt

Siedziba:
Grupa Inicjatywy Turystycznej SEZESKO
ul. Podwale 24, 56-200 Góra

NIP: 501 007 13 81
REGON: 021469574
KRS: 0000376847

Konto: Multibank – 08 1140 2017 0000 4702 1301 8049

PREZES

MIECZYSŁAW WITEK

667701041

Click Here

Z-ca PREZESA

GRZEGORZ KRZYŻANOWSKI

667 701 041

Click Here

SKARBNIK

WŁADYSŁAW CZUDAK

691 920 338

Click Here

SEKRETARZ

JACEK KULESZA

695409369

Click Here