Dlaczego SEZESKO

Sezesko – gród położony w dolinie Baryczy, pomiędzy Głogowem a Miliczem, chronologia: X-XII wiek. Wielu badaczy utożsamia Sezesko z Sądowlem. Jednakże pogląd M. i T. Kaletynów i J. Lodowskiego każe przeczyć tej tezie i nakazuje traktować Sezesko jako gród wcześniejszy od Sądowla. (J. Lodowski, Sądowel we wczesnym średniowieczu, Wrocław 1972, s. 214; M. i T. Kaletynowie, J. Lodowski, Grodziska wczesnośredniowieczne woj. wrocławskiego, Wrocław 1968,s. 20.

„W XII w. na terenie Ziemi Górowskiej, zanim doszło do lokowania nowych ośrodków miejskich i wiejskich na coraz popularniejszym prawie niemieckim, funkcję grodu kasztelańskiego pełniło prawdopodobnie Sezesko, a potem Sądowel. Terytorium kasztelanii Sezesko (Gezesko) nie potrafimy dzisiaj określić. Również na temat samego grodu nie wiemy praktycznie nic, oprócz tego, że nazwa ta pojawiła się tylko raz, w bulli papieża Hadriana z roku 1155. Bulla ta składa się z dwóch części. Część I, bardzo krótka, zawiera wymienione z nazwy 15 grodów, które były ośrodkami administracji państwowej. Grody te ciągną się nieprzerwanym łańcuchem od Cieszyna do Milicza nad Baryczą, czyli opasują diecezję wrocławską od południa, południowego zachodu, zachodu i północy. Sądowel występuje w tej samej bulli, w jej drugiej części, dotyczącej wykazu posiadłości biskupa wrocławskiego Waltera. Stąd wielu badaczy wysuwa pogląd, że jest to ten sam gród, tym bardziej, że w bulli z r. 1245 Sezesko już nie występuje, a jego miejsce w spisie grodów zajął Sądowel. Jednakże i Kaletynowie i Lodowski przeczą, aby był to ten sam gród. Owi historycy zgodnie stwierdzają, że chodzi o dwie odrębne kasztelanie, z tym, że Sezesko w połowie XII w. już nie funkcjonowało, a zapis z bulli jest reminiscencją jakiegoś wcześniejszego przekazu. Dopóki zatem nie przeprowadzi się kompleksowych badań archeologicznych nad ustaleniem stanu faktycznego, dopóty pojawiać się będą informacje, że Sezesko i Sądowel to ta sama miejscowość”.

Stowarzszenie nie bez przyczyny wybrało nazwę „Sezesko”. Bliżej niezidentyfikowany gród w Dolinie Baryczy idealnie wpasowuje się w naszą ideologię działania, którą jest turystyka prowadzona właśnie w dolinie tejże rzeki oraz odkrywanie historycznych i przyrodniczych uroków tego obszaru.

Tekst: EMA